top of page

Norsk Bartenderforening

Om NBF

Det startet så stille og rolig en høstdag i 1949...

...nærmere bestemt 6.oktober på det berømte stedet Regnbuen. Da samlet det seg 8 bartendere og stiftet vår forening under navnet Oslo Bartender Club. Foreningens første president var Arne Normann. I 1952 ble foreningen opptatt som medlem i IBA ( International Bartenders Association).

Seksjoner

NBF er organisert i 6 geografiske regioner/seksjoner; Østlandet, Sørlandet, Sørvestlandet, Vestenfjeldske, MidtNorge og NordNorge. Hovedstyret velges av generalforsamlingen ihht NBFs vedtekter. NBF er en uavhengig interesse organisasjon til fremme for bartender yrket.

Norgesmesterskap

NBF arrangerer hvert år Norgesmesterskap i Cocktails og flairtending der vinnerne går videre til VM som arrangeres av IBA hvert år. Hvor i verden dette avholdes bestemmes på IBA møtet. Norge har flere verdensmestere.

BotY 2019 Design _ Icon 2019.png
Bar

Internasjonalt

IBA arrangerer hvert år en Internasjonal bartenderskole for unge bartendere og NBF har rettighet til å sende minst en deltager hvert år. Hver seksjon kan søke styret om deltagelse for egne medlemmer. Kravet er at medlemmet er under 25 år og har planer om videre karriere i bartenderyrket.

Lemon Cocktail

Bli
Medlem

Bli medlem av NBF og få tilgang til et nettverk, bli oppdatert og mulighet for deltagelse i det offisielle NM for bartendere.

bottom of page