NBF

OM NBF

Om NBF | Norsk Bartender Forening
- siden 1949 -

Tekst om NBF...
Les mer om historien til NBF

NBF | Norsk Bartender Forening

by Stefan Kaarbø 15 Apr, 2017
Vi er en frivillig organisasjon så vi er avhengig av mennesker som lever inn informasjon til oss. Gjør du det skal vi gjøre alt for å legge dette til rette slik at det blir formidlet, med forbehold om innhold.

Vi får stadig inn informasjon fra forskjellige kanaler - det kan være seg bedrifter, leverandører og partnere. Men vi ønsker enda mer informasjon fra dere som er ute i det langstrakte land. Om du er medlem eller ei, ønsker vi å bli oppdatert.
by Stefan Kaarbø 15 Apr, 2017

...nærmere bestemt 6.oktober på det berømte stedet Regnbuen. Da samlet det seg 8 bartendere og stiftet vår forening under navnet Oslo Bartender Club. Foreningens første president var Arne Normann. I 1952 ble foreningen opptatt som medlem i IBA ( International Bartenders Association).

NBF er organisert i 6 geografiske regioner/seksjoner; Østlandet, Sørlandet, Sørvestlandet, Vestenfjeldske, MidtNorge og NordNorge. Hovedstyret velges av generalforsamlingen ihht NBFs vedtekter. NBF er en uavhengig interesse organisasjon til fremme for bartender yrket.

NBF arrangerer hvert år Norgesmesterskap i Cocktails og flairtending der vinnerne går videre til VM som arrangeres av IBA hvert år. Hvor i verden dette avholdes bestemmes på IBA møtet. Norge har 4 verdensmestere og disse er presentert i artikkelen under.

IBA arrangerer hvert år en Internasjonal bartenderskole for unge bartendere og NBF har rettighet til å sende minst en deltager hvert år. Hver seksjon kan søke styret om deltagelse for egne medlemmer. Kravet er at medlemmet er under 25 år og har planer om videre karriere i bartenderyrket.

 

Seksjonene organiseres med egne styrer, økonomier og aktiviteter som; Kvalifisering til NM, Åpne Cocktailkonkuranser for bransjen m.m. Les mer under seksjonenes sider på dette nettsted.

NBF samarbeider med en rekke aktører i bransjen. Importører av øl, vin og brennevin, Bryggerier og andre leverandører til bransjen. Vi søker også å holde kontakt med seriøse barskoler i Norge.

Arne Normann var muligens gift med Aud, dersom dette er riktig... skal bildene også være riktig.

Share by: